บริการออกแบบเฉพาะส่วน

ท่านสามารถเลือกใช้บริการออกแบบ Ads/Banner แค่บางรายการได้ โดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้

 

mockup

รายการ
ราคาต่อแบบ
 •  1. ป้ายร้านค้า (Header)
   
 •  1.1. ภาพนิ่ง (jpg) เริ่มต้นที่
   1,000 บาท
 •  1.2. Slide Show ภาพนิ่ง (jpg) เริ่มต้นที่
   1,200 บาท
 •  2. ป้ายโปรโมชั่น/รายละเอียด ขนาดใหญ่
   
 •  2.1. ภาพนิ่ง (jpg) กว้าง 950 px, สูงไม่เกิน 500 px
   1,000 บาท
 •  3. ป้ายโปรโมชั่น/รายละเอียด ขนาดกลาง 
   
 •  3.1. ภาพนิ่ง (jpg) กว้าง 680px, สูงไม่เกิน 770px
   1,000 บาท
 •  4. ป้ายโปรโมชั่น/รายละเอียด ขนาดเล็ก 
   
 •  4.1. ภาพนิ่ง (jpg) กว้าง 280 px, สูงไม่เกิน 300 px
   400 บาท
 •  5. icon เมนูขนาดเล็ก/icon ขนาดเล็ก 280 X 100 px
   150 บาท
 •  6. Die cut/Retouch รูปภาพ ราคาต่อภาพเริ่มต้น
   50 บาท
 •  7. บริการลงข้อมูลในเว็บไซต์ต่อครั้ง* ครั้งละ
   1,500 บาท


 

 

 

*จำนวนเนื้อหาในการอัพเดท 1 ครั้ง :

  1. ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลลงใน Word จำนวน 5 หน้า A4 โดยใช้ตัวอักษรขนาด 14 pixel

  2. รูปภาพจำนวนไม่เกิน 10 รูป ในรูปแบบของไฟล์ .jpg, .png หรือไฟล์อื่นๆ ที่เป็นไฟล์ลักษณะของงานกราฟิก (การลงรูปภาพในเว็บไซต์ ไม่รวมถึงการ Die cut และ Retouch รูปภาพใหม่)