ออกแบบเว็บไซต์

  บริการ

ออกแบบเว็บไซต์

และ

รับทำเว็บ

จาก Wequp.com (เวคอัพดอทคอม) จะช่วยให้ท่านมี

เว็บไซต์

ที่มีเอกลักษณ์ สวยงาม ตรงตามความต้องการ เรา

ออกแบบเว็บ

และ

สร้างเว็บ

ให้เข้ากับธุรกิจของท่านมากที่สุด ดึงดูดการเข้าชมเว็บไซต์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและบริการ ให้ความน่าเชื่อถือในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริษัท องค์กร หน่วยงาน ร้านค้า เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการของท่านได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น

 

 • Web Design ฿15,000
  เหมาะสำหรับ บริษัท หน่วยงาน องค์กร ร้านค้า

  ร้านค้าออนไลน์

  เว็บไซต์ทั่วไป ที่ต้องการนำเสนอ สินค้า บริการ ให้มีความน่าเชื่อถือ

  สร้างเว็บ

  ออกแบบเว็บ

  ให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
  ออกแบบเว็บไซต์ หน้าแรก ให้ตรงตามความต้องการ
  7 เมนู จำนวนเมนูหลักด้านบนที่สร้างให้ไม่เกิน 7 เมนู
  เนื้อหา ลงเนื้อหาพร้อมตกแต่งรูปภาพประกอบเนื้อหาในหน้าแรกและหน้าอื่นๆ ให้รวมกันไม่เกิน 2 เมนู หรือ ทำเป็นรูปภาพ Banner ขนาดไม่เกิน 680 x 770px จำนวน 3 ชื้น (เนื้อหาไม่เกิน 2 หน้า A4 1 ภาษา)
  30 รูป ลงรูปภาพทั้งหมดให้ไม่เกิน 30 รูป (ไม่รวมตกแต่งใหม่และไดคัท)
  1 ชิ้น จำนวน Banner Slider ที่จัดทำให้
  2 ครั้ง แก้ไขการออกแบบหน้าแรกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • Web Design ฿20,000
  เหมาะสำหรับ บริษัท หน่วยงาน องค์กร ร้านค้า ร้านค้าออนไลน์ เว็บไซต์ทั่วไป ที่ต้องการนำเสนอ สินค้า บริการ ให้มีความน่าเชื่อถือ ดูเป็นมืออาชีพ 

  สร้างเว็บไซต์

  มีภาพสไลด์เปลี่ยนได้ ตกแต่งรูปภาพประกอบเนื้อหา หรือมีการจัดวาง Layout ในแต่ละหน้าที่ไม่เหมือนกัน  
  ออกแบบเว็บไซต์ หน้าแรก ให้ตรงตามความต้องการ
  10 เมนู จำนวนเมนูหลักด้านบนที่สร้างให้ไม่เกิน 12 เมนู
  เนื้อหา ลงเนื้อหาพร้อมตกแต่งรูปภาพประกอบเนื้อหาในหน้าแรกและหน้าอื่นๆ ให้รวมกันไม่เกิน 4 เมนู หรือ ทำเป็นรูปภาพ Banner ขนาดไม่เกิน 680 x 770px จำนวน 5 ชิ้น (เนื้อหาไม่เกิน 3 หน้า A4 1 ภาษา)
  40 รูป ลงรูปภาพทั้งหมดให้ไม่เกิน 30 รูป (ไม่รวมตกแต่งใหม่และไดคัท)
  3 ชิ้น จำนวน Banner Slider ที่จัดทำให้
  2 ครั้ง การแก้ไขการออกแบบหน้าแรกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • Web Design ฿25,000
  เหมาะสำหรับ บริษัท หน่วยงาน องค์กร ร้านค้า ร้านค้าออนไลน์ เว็บไซต์ทั่วไป ที่ต้องการนำเสนอ สินค้า บริการ ให้มีความน่าเชื่อถือ สวยโดดเด่นด้วยภาพเคลื่อนไหว รองรับ การรับชมบน iPhone/iPad พร้อมบริการลงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ในจำนวนที่มาก
  ออกแบบเว็บไซต์ หน้าแรก ให้ตรงตามความต้องการ
  15 เมนู จำนวนเมนูหลักด้านบนที่สร้างให้ไม่เกิน 15 เมนู
  เนื้อหา ลงเนื้อหาพร้อมตกแต่งรูปภาพประกอบเนื้อหาในหน้าแรกและหน้าอื่นๆ ให้รวมกันไม่เกิน 8 เมนู หรือ ทำเป็นรูปภาพ Banner ขนาดไม่เกิน 680 x 770px จำนวน 7 ชิ้น (เนื้อหาไม่เกิน 10 หน้า A4 1 ภาษา)
  60 รูป ลงรูปภาพทั้งหมดให้ไม่เกิน 60 รูป (ไม่รวมตกแต่งใหม่และไดคัท)
  5 ชิ้น จำนวน Banner Slider ที่จัดทำให้
  2 ครั้ง แก้ไขการออกแบบหน้าแรกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • Web Design ฿35,000
  เหมาะสำหรับ บริษัท หน่วยงาน องค์กร ร้านค้า ร้านค้าออนไลน์ เว็บไซต์ทั่วไป ที่ต้องการนำเสนอ สินค้า บริการ เน้นความสวยงาม หรูหรา

  ทำเว็บ

  แบบจัดเต็ม

  สร้างเว็บ

  อย่างมืออาชีพ เน้นภาพเคลื่อนไหว รองรับ iPhone/iPad พร้อมทั้งบริการออกแบบหน้า Facebook Fanpage และบริการ SEO
  ออกแบบเว็บไซต์ หน้าแรก ให้ตรงตามความต้องการ
  20 เมนู จำนวนเมนูหลักด้านบนที่สร้างให้ไม่เกิน 20 เมนู
  เนื้อหา ลงเนื้อหาพร้อมตกแต่งรูปภาพประกอบเนื้อหาในหน้าแรกและหน้าอื่นๆ ให้รวมกันไม่เกิน 15 เมนู หรือ ทำเป็นรูปภาพ Banner ขนาดไม่เกิน 680 x 770px จำนวน 10 ชิ้น (เนื้อหาไม่เกิน 15 หน้า  A4 1 ภาษา)
  100 รูป ลงรูปภาพทั้งหมดให้ไม่เกิน 100 รูป (ไม่รวมตกแต่งใหม่และไดคัท)
  7 ชิ้น จำนวน Banner Slider ที่จัดทำให้
  2 ครั้ง แก้ไขการออกแบบหน้าแรกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
  ออกแบบ Banner หน้าหลัก และรูปประจำ Facebook Fanpage

 

* การ

ออกแบบเว็บไซต์

นี้ ไม่รวมค่าบริการโฮสติ้ง ซึ่งเรามีให้บริการอย่างเหมาะสมตามประเภทและขนาดเว็บไซต์ของท่าน ดูรายละเอียดได้ที่

เว็บสำเร็จรูป

* การ

ออกแบบเว็บไซต์

นี้ ไม่รวมการออกแบบ Intro page หรือ Logo
* กรุณาจัดส่งข้อมูลที่ต้องการลงในเว็บไซต์ที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์ word, excel โดยใช้ขนาดของตัวอักษร 14 pixel
* กรุณาจัดส่งรูปภาพที่ใช้สำหรับตกแต่งเว็บไซต์/ลงในเว็บไซต์ในรูปแบบของไฟล์ .jpg, .png หรือไฟล์อื่นๆ ที่เป็นไฟล์ลักษณะของงานกราฟิก 

* ทีมงานจะออกแบบให้พิจารณาในส่วนของหน้าแรกเว็บไซต์เท่านั้น สามารถทำการแก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยไม่เปลี่ยนคอนเซ็ปที่ได้แจ้งไว้

* การวาง Layout หน้าอื่นๆ จะอิงตามการออกแบบใน หน้าแรก กรณีที่ต้องการออกแบบหน้าอื่นๆ ใหม่ จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

 

อยากทำเว็บไซต์ ต้องทำยังไง

 

 •  1.
  0 2108 7923
  08 1717 9555
  sales@wequp.com
 •  2.
  ส่งข้อมูลสินค้าและบริการให้กับทีมงาน

   

 •  3.
  ทีมงานดำเนินการ

  ออกแบบเว็บไซต์

  และ

  จัดทำเว็บไซต์

   

 •  4.
  เปิดใช้งานได้ทันที
  อัปเดทข้อมูล และ
  แก้ไขเว็บได้เอง